Istambuł / Turcja – Semiarium poświęcone tematyce ochrony odgromowej.