Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE

Przyjęcie reklamacji

Przed złożeniem reklamacji zapoznaj się z WARUNKAMI GWARANCJI

Przyjęcie reklamacji następuje w formie formularza online lub aktywnego pdf dostępnego tutaj przesłanego na adres email.

Adres @ składania zgłoszeń;  reklamacje@elkobis.com.pl

Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie po ujawnieniu wady.

W przypadku niezgodności w dostawie termin przyjęcia reklamacji wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia zamówienia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę Nabywcy, numer i datę faktury zakupu
  • Rodzaj reklamacji (ilościowa / jakościowa)
  • Opis wady i ewentualny sposób montażu.
  • Dokumentację fotograficzną

 

O decyzji dotyczącej reklamacji Klient zostaje poinformowany pisemnie  w terminie do 14 dni od daty wysłania kompletnego zgłoszenia.

W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności w dostawie są one rozpatrywane w trybie przyspieszonym maksymalnie do 7 dni roboczych.