Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Baza wiedzy

Zbiór przydatnych informacji

Chcesz wstępnie wycenić instalację odgromową? Poszukujesz informacji? Znajdziesz je tutaj!

Dobór masztów odgromowych ze względu na maksymalną prędkość wiatru

MASZTY ODGROMOWE


Skorzystaj z kalkulatora doboru masztów odgromowych!

Aktualna wersja 1.1

Pobierz nasz kalkulator i za pomocą kilku kliknięć dobierz odpowiedni dla Twojej inwestycji maszt odgromowy. Wystarczy, że wskażesz Rodzaj i  zakładaną wysokość masztu, a następnie strefę wiatrową, kategorię terenu oraz wysokość masztu nad gruntem.  POBIERZ

 


 

Maszty odgromowe służą do ochrony metalowych elementów dachu oraz urządzeń, takich jak świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne, rury gazowe oraz wodne. Rozróżniamy systemy masztów izolowanych oraz nieizolowanych. Systemy izolowane masztów stosuje się bezpośrednio na chronionych urządzeniach lub w odległości mniejszej niż obliczony minimalny odstęp izolacyjny (s). W przypadku masztów nieizolowanych minimalny odstęp izolacyjny (s) musi zostać zachowany.

Utrzymanie odstępu izolacyjnego nie ingerując w chronione urządzenie.

Stosowane w miejscach, gdzie nie ma problemów z uzyskaniem odstępów izolacyjnych i mamy wystarczająco dużo miejsca dla masztów odgromowych.

 

 

Utrzymanie odstępu izolacyjnego na drążkach izolacyjnych.

Stosowane w miejscach, gdzie możemy mocować maszt do urządzenia lub konstrukcji żaluzji. Stosuj ąc drążki izolacyjne wykonane z materiału nieprzewodzącego, zachowujemy odstęp izolacyjny, pomimo mechanicznego połączenia.

 

Utrzymanie odstępu izolacyjnego stosując izolowany system przewodów wysokonapięciowych.

Stosowane w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu izolacyjnego z uwagi na brak miejsca na dachu lub wynika z architektonicznego punktu widzenia zachowania estetyki obiektu. System przewodów wysokonapięciowych, zgodny z normą PN EN 62305, zapewnia nam odstęp izolacyjny 75 cm.

 

WYTRZYMAŁOŚĆ WIATROWA

Nieizolowane maszty najczęściej wykorzystywane są w wersji wolnostojącej (na trójnogach lub na pojedynczych podstawach bez trwałego zamocowania do powierzchni obiektu), dlatego materiały, z których zostały wykonane muszą być najwyższej jakości, aby zagwarantować ich wytrzymałość wiatrową. W Unii Europejskiej obowiązującymi normami określającymi warunki, jakim poddawane są konstrukcje są zeszyty: ,,Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”. Po latach badań oraz obliczeń korzystających ze wsparcia komputerowego udało nam się stworzyć odpowiednie konstrukcje, zapewniające najwyższą jakość oraz wytrzymałość na wiatr oraz korozję. Mając świadomość jakości naszych masztów, jako jedyni dajemy gwarancję na 5 lat.

DOBÓR MASZTÓW

Dla osób niedoświadczonych, dobór odpowiednich masztów do ochrony odgromowej dla danego obiektu, może być zagadnieniem trudnym. Oprócz dobrania odpowiedniej wysokości oraz rozmieszczenia masztów, musimy również ustalić ich rodzaj oraz ilość obciążenia, aby zapewnić im odpowiednią wytrzymałość na wiatr w zależności od miejsca ich stosowania. Prędkość wiatru zależy od 3 czynników: strefy wiatrowej (położenie), kategorii terenu (chropowatości otoczenia), oraz wysokości na jakiej stosowany jest maszt (wysokość nad gruntem). Ustalenie prędkości wiatru składa się z czterech kroków:

1. Ustalenie strefy wiatrowej. Za pomocą poniższej mapy należy ustalić strefę wiatrową, w której znajduje się nasz obiekt.

2. Ustalenie kategorii terenu.
Na prędkość wiatru wpływ ma ukształtowanie otoczenia. Im bardziej teren wokół obiektu jest płaski oraz wolny od innych obiektów budowlanych lub drzew, tym wartość podmuchów wiatru może być wyższa. Kategoria terenu ustalana jest zgodnie z poniższą klasyfikacją.

KATEGORIA TERENU 0 Morze, obszar brzegowy otwarty na morze.

KATEGORIA TERENU I Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód.

KATEGORIA TERENU II Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości.

KATEGORIA TERENU III Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy).

KATEGORIA TERENU IV Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m.

3. Ustalenie wysokości do gruntu. Jest to wysokość pomiędzy szczytem masztu, a gruntem, na którym posadowiony jest obiekt.

4. Odczytanie prędkości wiatru. Po ustaleniu strefy wiatrowej, kategorii terenu oraz wysokości, możemy odczytać z tabel poniżej, maksymalną prędkość wiatru, która może wystąpić dla naszego obiektu budowlanego:

Po ustaleniu maksymalnej prędkości wiatru w naszym regionie, możemy przejść do wyboru masztów. Ważne jest, aby wybrane maszty miały wskaźnik ,,wytrzymałości na wiatr” wyższy od obliczonej teoretycznej prędkości wiatru.