Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Baza wiedzy

Zbiór przydatnych informacji

Chcesz wstępnie wycenić instalację odgromową? Poszukujesz informacji? Znajdziesz je tutaj!

Podtynkowe czy natynkowe? Przewody odprowadzające w budownictwie jednorodzinnym.

Podtynkowe czy natynkowe?

Inwestor,  świadomy zagrożenia wywołanego skutkami wyładowań atmosferycznych, staje przed dylematem wyboru montażu części instalacji odgromowej jakim są przewody odprowadzające.

Co mówi norma odgromowa
EN 62305-3:2011?

„W celu zredukowania prawdopodobieństwa wystąpienia szkody wskutek przepływu prądu pioruna przez LPS należy rozmieścić przewody w taki sposób, aby od punktu uderzenia do ziemi: istniało kilka równoległych dróg prądowych; długość dróg prądowych była jak najmniejsza…
wg 5.3.1”

Fragment postanowienia ogólnego sugeruje kilka odprowadzających dróg prądowych (przewodów) o stosunkowo krótkiej długości. W budownictwie  jednorodzinnym możemy zastosować dwa (lub więcej) przewody o średniej długości  4 metrów. Rozmieszczenie tychże i odległość między nimi również wskazuje norma. Dla każdej klasy ochrony norma preferuje inne wartości: dla budownictwa jednorodzinnego przyjmuje się IV klasę LPS, a w niej odstęp między przewodami  co 20 metrów. Jeśli jednak dla domu  o długości 12 i szerokości 8 metrów  przyjmujemy dwa przewody odprowadzające biegnące wzdłuż przekątnej budynku, to co z ochroną odsłoniętych narożników?

„Zaleca się instalowanie przewodu odprowadzającego – w miarę możliwości – przy każdym odsłoniętym narożniku obiektu.
wg 5.3.3”

Według normy, skutki oddziaływania pioruna dla domu mieszkalnego zakłada:

  • przebicie instalacji elektrycznych,
  • pożar i zniszczenie materiału;
  • uszkodzenie obiektów budowlanych narażonych na uderzenie pioruna lub na jego przepływ prądu;
  • awaria zainstalowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz układów (np. odbiorniki TV, komputery, modemy, telefony, itp.)

Dla porównania, w budynkach gospodarstwa rolnego skutki oddziaływania pioruna wpływają na:

  • ryzyko pożaru i niebezpieczeństwo napięć krokowych oraz szkód materialnych;
  • wtórne ryzyko związane z utratą zasilania elektrycznego
  • zagrożenie inwentarza w wyniku braku działania elektrycznych urządzeń wentylacyjnych i urządzeń transportujących paszę itp.

Natynkowy montaż przewodu odprowadzającego, w przeważającej większości wykonywany jest za pomocą uchwytu
z kołkiem (91200205). Na powierzaniach metalowych uchwytem (96300205 lub 95902105) przykręcanych za pomocą wkrętów farmerskich (99910101) z dodatkową podkładką uszczelniającą (99800101) Na rąbku stojącym uchwytem (99600105).

Przyjmuje się odstęp pomiędzy uchwytami od 80-100 cm. W przypadku „kołkowania” ściany z ociepleniem należy zastanowić się nad mostkami termicznymi i uszczelnieniem otworów montażowych.

Zewnętrzny montażu przewodów odprowadzających wpływa przede wszystkim estetykę, która w przypadku budownictwa jednorodzinnego ma pozostaje
do oceny indywidualnej. Wartość katalogowa jednego przewodu odprowadzającego
o długości 4 metrów w wersji materiałowej z aluminium i stali nierdzewnej wynosi 650-800 netto.

Instalacja podtynkowa w swoim założeniu jest umieszczana pod powierzchnią: tynku, styropianu lub wełny mineralnej. Drut odgromowy (80000803) wkładamy do atestowanej rury odgromowej (10400208) następnie układamy w bruździe lub na wierzchu ściany. Ze względu na naprężenia mechaniczne i termiczne podczas wyładowania rurę kotwimy uchwytami typu UD (94800301) co 50 cm. Tego typu montaż przewodów jest bezpieczny dla ludzi, a będąc niewidoczny pozwala unikać konfrontacji z pytaniami natury estetycznej.

„Przewody odprowadzające, nawet jeśli są pokryte materiałem izolacyjnym, nie powinny być instalowane w rynnach lub rurach spustowych wg 5.3.4”

W obu wersjach montażowych przewód odprowadzający zaczyna się na elewacji (spornie: już od złącza rynnowego (90300205), a wieńczy go zacisk probierczy, zwany złączem kontrolnym (91400105). W wersji podtynkowej występuje także obudowa i puszka odgromowa (95000108, 96801408).

Podsumowując: wybór sposobu montażu zależy od preferencji i upodobań inwestora, charakteru budynku i możliwości technicznych. Wybór materiału z którego wykonane są elementy przewodu odprowadzającego to wybór pomiędzy jakością i trwałością, prościej: między akceptacją wcześniej lub później postępującej korozji.

Planowanie i budowanie wymarzonego domu jest pełne dylematów.
Ten rozpięty jest nie tylko między estetyką  i praktycznością wybranego rozwiązania, bo w grę wchodzi także bezpieczeństwo mieszkańców. De gustibus non est disputandum ale o bezpieczeństwie decyduje przede wszystkim jakość i trwałość zastosowanych materiałów.