24 grudnia – dzień wolny od pracy, 02-04 stycznia – inwentaryzacja