Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

Under tile wire holder with hook

catalog No.: 910050
Material versions: (St/tZn) hot galvanized steel, (Cu) copper, (StSt V2A) stainless steel V2A, (LA 3011) varnished galvanized steel, (LA 8004) varnished galvanized steel, (LA 8017) varnished galvanized steel, (LA 9005) varnished galvanized steel, (LA 7016) varnished galvanized steel
For fixing wire on the roof surface covered with flat tiles. Screwed, nailed or hitched to the tile, using embossed hitch. Use screwed type holders for wire with diameter 10 mm. Holder allows to lead the wire along the roof edge.

Technical data

To order a specific material option, replace last two digits into material equivalent from Material Options specification.

product symboldimensions
Select the material version:
arrow pointing down
TYP VERSION A B DESCRIPTION
910050 XX 10.5 clinched 150 25 When placing an order, specify the version
Choose cataloge card:
91005002(St/tZn) hot galvanized steel
91005003(Cu) copper
91005005(StSt V2A) stainless steel V2A
910080 XX 10.5.1 clinched 100 25 When placing an order, specify the version
Choose cataloge card:
91008002(St/tZn) hot galvanized steel
91008003(Cu) copper
91008005(StSt V2A) stainless steel V2A
910060 XX 10.5/S screwed 150 25 When placing an order, specify the version
Choose cataloge card:
91006002(St/tZn) hot galvanized steel
91006003(Cu) copper
91006005(StSt V2A) stainless steel V2A
91006012(LA 3011) varnished galvanized steel
91006013(LA 8004) varnished galvanized steel
91006014(LA 8017) varnished galvanized steel
91006015(LA 9005) varnished galvanized steel
91006017(LA 7016) varnished galvanized steel
910090 XX 10.5.1/S screwed 100 25 When placing an order, specify the version
Choose cataloge card:
91009002(St/tZn) hot galvanized steel
91009003(Cu) copper
91009005(StSt V2A) stainless steel V2A
91009012(LA 3011) varnished galvanized steel
91009013(LA 8004) varnished galvanized steel
91009014(LA 8017) varnished galvanized steel
91009015(LA 9005) varnished galvanized steel
91009017(LA 7016) varnished galvanized steel
910051 XX 10.5 Röben clinched 150 25 Röben
Choose cataloge card:
91005102(St/tZn) hot galvanized steel
91005103(Cu) copper
91005105(StSt V2A) stainless steel V2A
910081 XX 10.5.1 Röben clinched 100 25 Röben
Choose cataloge card:
91008102(St/tZn) hot galvanized steel
91008103(Cu) copper
91008105(StSt V2A) stainless steel V2A
910061 XX 10.5/S Röben screwed 150 25 Röben
Choose cataloge card:
91006102(St/tZn) hot galvanized steel
91006103(Cu) copper
91006105(StSt V2A) stainless steel V2A
91006112(LA 3011) varnished galvanized steel
91006113(LA 8004) varnished galvanized steel
91006114(LA 8017) varnished galvanized steel
91006115(LA 9005) varnished galvanized steel
91006117(LA 7016) varnished galvanized steel
910091 XX 10.5.1/S Röben screwed 100 25 Röben
Choose cataloge card:
91009102(St/tZn) hot galvanized steel
91009103(Cu) copper
91009105(StSt V2A) stainless steel V2A
91009112(LA 3011) varnished galvanized steel
91009113(LA 8004) varnished galvanized steel
91009114(LA 8017) varnished galvanized steel
91009115(LA 9005) varnished galvanized steel
91009117(LA 7016) varnished galvanized steel
910052 XX 10.5 Rupp Ceramika / Sirius clinched 150 25 Rupp Ceramika / Sirius
Choose cataloge card:
91005202(St/tZn) hot galvanized steel
91005203(Cu) copper
91005205(StSt V2A) stainless steel V2A
910082 XX 10.5.1 Rupp Ceramika / Sirius clinched 100 25 Rupp Ceramika / Sirius
Choose cataloge card:
91008202(St/tZn) hot galvanized steel
91008203(Cu) copper
91008205(StSt V2A) stainless steel V2A
910062 XX 10.5/S Rupp Ceramika / Sirius screwed 150 25 Rupp Ceramika / Sirius
Choose cataloge card:
91006202(St/tZn) hot galvanized steel
91006203(Cu) copper
91006205(StSt V2A) stainless steel V2A
91006212(LA 3011) varnished galvanized steel
91006213(LA 8004) varnished galvanized steel
91006214(LA 8017) varnished galvanized steel
91006215(LA 9005) varnished galvanized steel
91006217(LA 7016) varnished galvanized steel
910092 XX 10.5.1/S Rupp Ceramika / Sirius screwed 100 25 Rupp Ceramika / Sirius
Choose cataloge card:
91009202(St/tZn) hot galvanized steel
91009203(Cu) copper
91009205(StSt V2A) stainless steel V2A
91009212(LA 3011) varnished galvanized steel
91009213(LA 8004) varnished galvanized steel
91009214(LA 8017) varnished galvanized steel
91009215(LA 9005) varnished galvanized steel
91009217(LA 7016) varnished galvanized steel
910053 XX 10.5 Koramic L-15 clinched 150 25 Koramic L-15
Choose cataloge card:
91005302(St/tZn) hot galvanized steel
91005303(Cu) copper
91005305(StSt V2A) stainless steel V2A
910083 XX 10.5.1 Koramic L-15 clinched 100 25 Koramic L-15
Choose cataloge card:
91008302(St/tZn) hot galvanized steel
91008303(Cu) copper
91008305(StSt V2A) stainless steel V2A
910063 XX 10.5/S Koramic L-15 screwed 150 25 Koramic L-15
Choose cataloge card:
91006302(St/tZn) hot galvanized steel
91006303(Cu) copper
91006305(StSt V2A) stainless steel V2A
91006312(LA 3011) varnished galvanized steel
91006313(LA 8004) varnished galvanized steel
91006314(LA 8017) varnished galvanized steel
91006315(LA 9005) varnished galvanized steel
91006317(LA 7016) varnished galvanized steel
910093 XX 10.5.1/S Koramic L-15 screwed 100 25 Koramic L-15
Choose cataloge card:
91009302(St/tZn) hot galvanized steel
91009303(Cu) copper
91009305(StSt V2A) stainless steel V2A
91009312(LA 3011) varnished galvanized steel
91009313(LA 8004) varnished galvanized steel
91009314(LA 8017) varnished galvanized steel
91009315(LA 9005) varnished galvanized steel
91009317(LA 7016) varnished galvanized steel
910054 XX 10.5 Koramic L-25 clinched 150 25 Koramic L-25
Choose cataloge card:
91005402(St/tZn) hot galvanized steel
91005403(Cu) copper
91005405(StSt V2A) stainless steel V2A
910084 XX 10.5.1 Koramic L-25 clinched 100 25 Koramic L-25
Choose cataloge card:
91008402(St/tZn) hot galvanized steel
91008403(Cu) copper
91008405(StSt V2A) stainless steel V2A
910064 XX 10.5/S Koramic L-25 screwed 150 25 Koramic L-25
Choose cataloge card:
91006402(St/tZn) hot galvanized steel
91006403(Cu) copper
91006405(StSt V2A) stainless steel V2A
91006412(LA 3011) varnished galvanized steel
91006413(LA 8004) varnished galvanized steel
91006414(LA 8017) varnished galvanized steel
91006415(LA 9005) varnished galvanized steel
91006417(LA 7016) varnished galvanized steel
910094 XX 10.5.1/S Koramic L-25 screwed 100 25 Koramic L-25
Choose cataloge card:
91009402(St/tZn) hot galvanized steel
91009403(Cu) copper
91009405(StSt V2A) stainless steel V2A
91009412(LA 3011) varnished galvanized steel
91009413(LA 8004) varnished galvanized steel
91009414(LA 8017) varnished galvanized steel
91009415(LA 9005) varnished galvanized steel
91009417(LA 7016) varnished galvanized steel
910055 XX 10.5 Koramic Z18S clinched 150 25 Koramic Z18S
Choose cataloge card:
91005502(St/tZn) hot galvanized steel
91005503(Cu) copper
91005505(StSt V2A) stainless steel V2A
910085 XX 10.5.1 Koramic Z18S clinched 100 25 Koramic Z18S
Choose cataloge card:
91008502(St/tZn) hot galvanized steel
91008503(Cu) copper
91008505(StSt V2A) stainless steel V2A
910065 XX 10.5/S Koramic Z18S screwed 150 25 Koramic Z18S
Choose cataloge card:
91006502(St/tZn) hot galvanized steel
91006503(Cu) copper
91006505(StSt V2A) stainless steel V2A
91006512(LA 3011) varnished galvanized steel
91006513(LA 8004) varnished galvanized steel
91006514(LA 8017) varnished galvanized steel
91006515(LA 9005) varnished galvanized steel
91006517(LA 7016) varnished galvanized steel
910095 XX 10.5.1/S Koramic Z18S screwed 100 25 Koramic Z18S
Choose cataloge card:
91009502(St/tZn) hot galvanized steel
91009503(Cu) copper
91009505(StSt V2A) stainless steel V2A
91009512(LA 3011) varnished galvanized steel
91009513(LA 8004) varnished galvanized steel
91009514(LA 8017) varnished galvanized steel
91009515(LA 9005) varnished galvanized steel
91009517(LA 7016) varnished galvanized steel
910056 XX 10.5 Brass / Monza Plus clinched 150 25 Brass / Monza Plus
Choose cataloge card:
91005602(St/tZn) hot galvanized steel
91005603(Cu) copper
91005605(StSt V2A) stainless steel V2A
910086 XX 10.5.1 Brass / Monza Plus clinched 100 25 Brass / Monza Plus
Choose cataloge card:
91008602(St/tZn) hot galvanized steel
91008603(Cu) copper
91008605(StSt V2A) stainless steel V2A
910066 XX 10.5/S Brass / Monza Plus screwed 150 25 Brass / Monza Plus
Choose cataloge card:
91006602(St/tZn) hot galvanized steel
91006603(Cu) copper
91006605(StSt V2A) stainless steel V2A
91006612(LA 3011) varnished galvanized steel
91006613(LA 8004) varnished galvanized steel
91006614(LA 8017) varnished galvanized steel
91006615(LA 9005) varnished galvanized steel
91006617(LA 7016) varnished galvanized steel
910096 XX 10.5.1/S Brass / Monza Plus screwed 100 25 Brass / Monza Plus
Choose cataloge card:
91009602(St/tZn) hot galvanized steel
91009603(Cu) copper
91009605(StSt V2A) stainless steel V2A
91009612(LA 3011) varnished galvanized steel
91009613(LA 8004) varnished galvanized steel
91009614(LA 8017) varnished galvanized steel
91009615(LA 9005) varnished galvanized steel
91009617(LA 7016) varnished galvanized steel
910057 XX 10.5 Creaton clinched 150 25 Creaton
Choose cataloge card:
91005702(St/tZn) hot galvanized steel
91005703(Cu) copper
91005705(StSt V2A) stainless steel V2A
910087 XX 10.5.1 Creaton clinched 100 25 Creaton
Choose cataloge card:
91008702(St/tZn) hot galvanized steel
91008703(Cu) copper
91008705(StSt V2A) stainless steel V2A
910067 XX 10.5/S Creaton screwed 150 25 Creaton
Choose cataloge card:
91006702(St/tZn) hot galvanized steel
91006703(Cu) copper
91006705(StSt V2A) stainless steel V2A
91006712(LA 3011) varnished galvanized steel
91006713(LA 8004) varnished galvanized steel
91006714(LA 8017) varnished galvanized steel
91006715(LA 9005) varnished galvanized steel
91006717(LA 7016) varnished galvanized steel
910097 XX 10.5.1/S Creaton screwed 100 25 Creaton
Choose cataloge card:
91009702(St/tZn) hot galvanized steel
91009703(Cu) copper
91009705(StSt V2A) stainless steel V2A
91009712(LA 3011) varnished galvanized steel
91009713(LA 8004) varnished galvanized steel
91009714(LA 8017) varnished galvanized steel
91009715(LA 9005) varnished galvanized steel
91009717(LA 7016) varnished galvanized steel
910058 XX 10.5 Domino clinched 150 25 Domino
Choose cataloge card:
91005802(St/tZn) hot galvanized steel
91005803(Cu) copper
91005805(StSt V2A) stainless steel V2A
910088 XX 10.5.1 Domino clinched 100 25 Domino
Choose cataloge card:
91008802(St/tZn) hot galvanized steel
91008803(Cu) copper
91008805(StSt V2A) stainless steel V2A
910068 XX 10.5/S Domino screwed 150 25 Domino
Choose cataloge card:
91006802(St/tZn) hot galvanized steel
91006803(Cu) copper
91006805(StSt V2A) stainless steel V2A
91006812(LA 3011) varnished galvanized steel
91006813(LA 8004) varnished galvanized steel
91006814(LA 8017) varnished galvanized steel
91006815(LA 9005) varnished galvanized steel
91006817(LA 7016) varnished galvanized steel
910098 XX 10.5.1/S Domino screwed 100 25 Domino
Choose cataloge card:
91009802(St/tZn) hot galvanized steel
91009803(Cu) copper
91009805(StSt V2A) stainless steel V2A
91009812(LA 3011) varnished galvanized steel
91009813(LA 8004) varnished galvanized steel
91009814(LA 8017) varnished galvanized steel
91009815(LA 9005) varnished galvanized steel
91009817(LA 7016) varnished galvanized steel
910059 XX 10.5 Nibra clinched 150 25 Nibra
Choose cataloge card:
91005902(St/tZn) hot galvanized steel
91005903(Cu) copper
91005905(StSt V2A) stainless steel V2A
910089 XX 10.5.1 Nibra clinched 100 25 Nibra
Choose cataloge card:
91008902(St/tZn) hot galvanized steel
91008903(Cu) copper
91008905(StSt V2A) stainless steel V2A
910069 XX 10.5/S Nibra screwed 150 25 Nibra
Choose cataloge card:
91006902(St/tZn) hot galvanized steel
91006903(Cu) copper
91006905(StSt V2A) stainless steel V2A
91006912(LA 3011) varnished galvanized steel
91006913(LA 8004) varnished galvanized steel
91006914(LA 8017) varnished galvanized steel
91006915(LA 9005) varnished galvanized steel
91006917(LA 7016) varnished galvanized steel
910099 XX 10.5.1/S Nibra screwed 100 25 Nibra
Choose cataloge card:
91009902(St/tZn) hot galvanized steel
91009903(Cu) copper
91009905(StSt V2A) stainless steel V2A
91009912(LA 3011) varnished galvanized steel
91009913(LA 8004) varnished galvanized steel
91009914(LA 8017) varnished galvanized steel
91009915(LA 9005) varnished galvanized steel
91009917(LA 7016) varnished galvanized steel
910118 XX 10.5 Marsylka clinched 150 25 Marsylka
Choose cataloge card:
91011802(St/tZn) hot galvanized steel
91011803(Cu) copper
91011805(StSt V2A) stainless steel V2A
910121 XX 10.5.1 Marsylka clinched 100 25 Marsylka
Choose cataloge card:
91012102(St/tZn) hot galvanized steel
91012103(Cu) copper
91012105(StSt V2A) stainless steel V2A
910119 XX 10.5/S Marsylka screwed 150 25 Marsylka
Choose cataloge card:
91011902(St/tZn) hot galvanized steel
91011903(Cu) copper
91011905(StSt V2A) stainless steel V2A
91011912(LA 3011) varnished galvanized steel
91011913(LA 8004) varnished galvanized steel
91011914(LA 8017) varnished galvanized steel
91011915(LA 9005) varnished galvanized steel
91011917(LA 7016) varnished galvanized steel
910133 XX 10.5.1/S Marsylka screwed 100 25 Marsylka
Choose cataloge card:
91013302(St/tZn) hot galvanized steel
91013303(Cu) copper
91013305(StSt V2A) stainless steel V2A
91013312(LA 3011) varnished galvanized steel
91013313(LA 8004) varnished galvanized steel
91013314(LA 8017) varnished galvanized steel
91013315(LA 9005) varnished galvanized steel
91013317(LA 7016) varnished galvanized steel
910103 XX 10.5 Piano clinched 150 25 Piano
Choose cataloge card:
91010302(St/tZn) hot galvanized steel
91010303(Cu) copper
91010305(StSt V2A) stainless steel V2A
910106 XX 10.5.1 Piano clinched 100 25 Piano
Choose cataloge card:
91010602(St/tZn) hot galvanized steel
91010603(Cu) copper
91010605(StSt V2A) stainless steel V2A
910104 XX 10.5/S Piano screwed 150 25 Piano
Choose cataloge card:
91010402(St/tZn) hot galvanized steel
91010403(Cu) copper
91010405(StSt V2A) stainless steel V2A
91010412(LA 3011) varnished galvanized steel
91010413(LA 8004) varnished galvanized steel
91010414(LA 8017) varnished galvanized steel
91010415(LA 9005) varnished galvanized steel
91010417(LA 7016) varnished galvanized steel
910107 XX 10.5.1/S Piano screwed 100 25 Piano
Choose cataloge card:
91010702(St/tZn) hot galvanized steel
91010703(Cu) copper
91010705(StSt V2A) stainless steel V2A
91010712(LA 3011) varnished galvanized steel
91010713(LA 8004) varnished galvanized steel
91010714(LA 8017) varnished galvanized steel
91010715(LA 9005) varnished galvanized steel
91010717(LA 7016) varnished galvanized steel
910108 XX 10.5 Orea clinched 150 25 Orea
Choose cataloge card:
91010802(St/tZn) hot galvanized steel
91010803(Cu) copper
91010805(StSt V2A) stainless steel V2A
910111 XX 10.5.1 Orea clinched 100 25 Orea
Choose cataloge card:
91011102(St/tZn) hot galvanized steel
91011103(Cu) copper
91011105(StSt V2A) stainless steel V2A
910109 XX 10.5/S Orea screwed 150 25 Orea
Choose cataloge card:
91010902(St/tZn) hot galvanized steel
91010903(Cu) copper
91010905(StSt V2A) stainless steel V2A
91010912(LA 3011) varnished galvanized steel
91010913(LA 8004) varnished galvanized steel
91010914(LA 8017) varnished galvanized steel
91010915(LA 9005) varnished galvanized steel
91010917(LA 7016) varnished galvanized steel
910112 XX 10.5.1/S Orea screwed 100 25 Orea
Choose cataloge card:
91011202(St/tZn) hot galvanized steel
91011203(Cu) copper
91011205(StSt V2A) stainless steel V2A
91011212(LA 3011) varnished galvanized steel
91011213(LA 8004) varnished galvanized steel
91011214(LA 8017) varnished galvanized steel
91011215(LA 9005) varnished galvanized steel
91011217(LA 7016) varnished galvanized steel
910113 XX 10.5 Sinfonie clinched 150 25 Sinfonie
Choose cataloge card:
91011302(St/tZn) hot galvanized steel
91011303(Cu) copper
91011305(StSt V2A) stainless steel V2A
910116 XX 10.5.1 Sinfonie clinched 100 25 Sinfonie
Choose cataloge card:
91011602(St/tZn) hot galvanized steel
91011603(Cu) copper
91011605(StSt V2A) stainless steel V2A
910114 XX 10.5/S Sinfonie screwed 150 25 Sinfonie
Choose cataloge card:
91011402(St/tZn) hot galvanized steel
91011403(Cu) copper
91011405(StSt V2A) stainless steel V2A
91011412(LA 3011) varnished galvanized steel
91011413(LA 8004) varnished galvanized steel
91011414(LA 8017) varnished galvanized steel
91011415(LA 9005) varnished galvanized steel
91011417(LA 7016) varnished galvanized steel
910117 XX 10.5.1/S Sinfonie screwed 100 25 Sinfonie
Choose cataloge card:
91011702(St/tZn) hot galvanized steel
91011703(Cu) copper
91011705(StSt V2A) stainless steel V2A
91011712(LA 3011) varnished galvanized steel
91011713(LA 8004) varnished galvanized steel
91011714(LA 8017) varnished galvanized steel
91011715(LA 9005) varnished galvanized steel
91011717(LA 7016) varnished galvanized steel
910134 XX 10.5 Creaton Simpla clinched 150 25 Creaton Simpla
Choose cataloge card:
91013402(St/tZn) hot galvanized steel
91013403(Cu) copper
91013405(StSt V2A) stainless steel V2A
910135 XX 10.5.1 Creaton Simpla clinched 100 25 Creaton Simpla
Choose cataloge card:
91013502(St/tZn) hot galvanized steel
91013503(Cu) copper
91013505(StSt V2A) stainless steel V2A
910137 XX 10.5/S Creaton Simpla screwed 150 25 Creaton Simpla
Choose cataloge card:
91013702(St/tZn) hot galvanized steel
91013703(Cu) copper
91013705(StSt V2A) stainless steel V2A
91013712(LA 3011) varnished galvanized steel
91013713(LA 8004) varnished galvanized steel
91013714(LA 8017) varnished galvanized steel
91013715(LA 9005) varnished galvanized steel
91013717(LA 7016) varnished galvanized steel
910138 XX 10.5.1/S Creaton Simpla screwed 100 25 Creaton Simpla
Choose cataloge card:
91013802(St/tZn) hot galvanized steel
91013803(Cu) copper
91013805(StSt V2A) stainless steel V2A
91013812(LA 3011) varnished galvanized steel
91013813(LA 8004) varnished galvanized steel
91013814(LA 8017) varnished galvanized steel
91013815(LA 9005) varnished galvanized steel
91013817(LA 7016) varnished galvanized steel