Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

One-arm lighting pole bracket

catalog No.: 401001
Material versions: (St/tZn) Hot galvanized steel
To mount light fittings. Single-arm bracket is designed to be mounted on lighting poles. Perfect for illuminating streets, squares, and parking lots. Bracket is available in two diameters – 48,3; 60 mm. Inclination angle and lenght of reach can be adjusted accordingly to customer specific requirements.

Technical data

product symboldimensions
TYP A B C D E F G
401001 02 401001 1000 700 250 90 48,3 89 42,5
Choose cataloge card:
40100102(St/tZn) Hot galvanized steel
401011 02 401011 1000 700 250 100 48,3 89 42,5
Choose cataloge card:
40101102(St/tZn) Hot galvanized steel
401021 02 401021 1000 700 250 105 48,3 89 42,5
Choose cataloge card:
40102102(St/tZn) Hot galvanized steel
401101 02 401101 1000 700 250 90 60 89 42,5
Choose cataloge card:
40110102(St/tZn) Hot galvanized steel
401111 02 401111 1000 700 250 100 60 89 42,5
Choose cataloge card:
40111102(St/tZn) Hot galvanized steel
401121 02 401121 1000 700 250 105 60 89 42,5
Choose cataloge card:
40112102(St/tZn) Hot galvanized steel