Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

UJ metal holder

catalog No.: 947001
Material versions: (St/Zn) galvanized steel, (LA 3011) varnished galvanized steel, (LA 8004) varnished galvanized steel, (LA 8017) varnished galvanized steel, (LA 9005) varnished galvanized steel, (LA 7016) varnished galvanized steel
Used to mount different types of pipes: telecomuniaction, sanitary, electric instalations; steel or PVC. Vast sizes range available. Galvanized or varnished at any colour.

Technical data

To order a specific material option, replace last two digits into material equivalent from Material Options specification.

product symboldimensions
Select the material version:
arrow pointing down
TYP A B C D E
947001 XX 47.1 20 Ø16 15,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700101(St/Zn) galvanized steel
94700112(LA 3011) varnished galvanized steel
94700113(LA 8004) varnished galvanized steel
94700114(LA 8017) varnished galvanized steel
94700115(LA 9005) varnished galvanized steel
94700117(LA 7016) varnished galvanized steel
947002 XX 47.2 20 Ø18 17,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700201(St/Zn) galvanized steel
94700212(LA 3011) varnished galvanized steel
94700213(LA 8004) varnished galvanized steel
94700214(LA 8017) varnished galvanized steel
94700215(LA 9005) varnished galvanized steel
94700217(LA 7016) varnished galvanized steel
947003 XX 47.3 20 Ø20 19,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700301(St/Zn) galvanized steel
94700312(LA 3011) varnished galvanized steel
94700313(LA 8004) varnished galvanized steel
94700314(LA 8017) varnished galvanized steel
94700315(LA 9005) varnished galvanized steel
94700317(LA 7016) varnished galvanized steel
947004 XX 47.4 20 Ø22 21,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700401(St/Zn) galvanized steel
94700412(LA 3011) varnished galvanized steel
94700413(LA 8004) varnished galvanized steel
94700414(LA 8017) varnished galvanized steel
94700415(LA 9005) varnished galvanized steel
94700417(LA 7016) varnished galvanized steel
947005 XX 47.5 20 Ø28 27,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700501(St/Zn) galvanized steel
94700512(LA 3011) varnished galvanized steel
94700513(LA 8004) varnished galvanized steel
94700514(LA 8017) varnished galvanized steel
94700515(LA 9005) varnished galvanized steel
94700517(LA 7016) varnished galvanized steel
947006 XX 47.6 20 Ø32 31,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700601(St/Zn) galvanized steel
94700612(LA 3011) varnished galvanized steel
94700613(LA 8004) varnished galvanized steel
94700614(LA 8017) varnished galvanized steel
94700615(LA 9005) varnished galvanized steel
94700617(LA 7016) varnished galvanized steel
947007 XX 47.7 20 Ø37 36,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700701(St/Zn) galvanized steel
94700712(LA 3011) varnished galvanized steel
94700713(LA 8004) varnished galvanized steel
94700714(LA 8017) varnished galvanized steel
94700715(LA 9005) varnished galvanized steel
94700717(LA 7016) varnished galvanized steel
947008 XX 47.8 20 Ø47 46,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700801(St/Zn) galvanized steel
94700812(LA 3011) varnished galvanized steel
94700813(LA 8004) varnished galvanized steel
94700814(LA 8017) varnished galvanized steel
94700815(LA 9005) varnished galvanized steel
94700817(LA 7016) varnished galvanized steel
947009 XX 47.9 20 Ø40 39,5 15 5×8
Choose cataloge card:
94700901(St/Zn) galvanized steel
94700912(LA 3011) varnished galvanized steel
94700913(LA 8004) varnished galvanized steel
94700914(LA 8017) varnished galvanized steel
94700915(LA 9005) varnished galvanized steel
94700917(LA 7016) varnished galvanized steel