Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

Hook screw

catalog No.: 975001
Material versions: (St/Zn) galvanized steel
For overhead line insulated tensioning.

Technical data

product symboldimensions
TYP A B C D E
975001 01 75.1 110 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500101(St/Zn) galvanized steel
975002 01 75.2 150 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500201(St/Zn) galvanized steel
975003 01 75.3 215 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500301(St/Zn) galvanized steel
975005 01 75.4 255 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500501(St/Zn) galvanized steel
975006 01 75.5 300 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500601(St/Zn) galvanized steel
975007 01 75.6 360 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500701(St/Zn) galvanized steel
975008 01 75.7 420 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97500801(St/Zn) galvanized steel
975009 01 75.8 500 80 80 80 M16
Choose cataloge card:
97500901(St/Zn) galvanized steel
975010 01 75.9 550 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97501001(St/Zn) galvanized steel
975011 01 75.10 600 80 80 40 M16
Choose cataloge card:
97501101(St/Zn) galvanized steel
975111 01 75.11 120 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511101(St/Zn) galvanized steel
975112 01 75.12 160 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511201(St/Zn) galvanized steel
975113 01 75.13 220 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511301(St/Zn) galvanized steel
975114 01 75.14 250 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511401(St/Zn) galvanized steel
975115 01 75.15 320 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511501(St/Zn) galvanized steel
975116 01 75.16 340 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511601(St/Zn) galvanized steel
975117 01 75.17 370 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511701(St/Zn) galvanized steel
975118 01 75.18 510 80 80 40 M20
Choose cataloge card:
97511801(St/Zn) galvanized steel