Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Создайте карту продукта!

Мы подскажем, как быстро создать карту любого продукта ELKO-BIS.

Это можно сделать тремя способами:

непосредственно с www.elkobis.com.ru/card/XXXXXXXX – в место XXXXXXXX ввести номер по каталогу любого продукта:

Этот метод позволяет также создавать карты из нескольких разных продукты одновременно. Номера выбранных продуктов следует ввести после запятой. Карты продуктов будут созданы как многостраничные *pdf.

Пример: www.elkobis.com.ru/card/96504005

Пример: www.elkobis.com.pl/card/96504005,80200809,99401099

Со стороны продукта, при выборе соответствующего варианта в таблице, а также выборе версии материалов:

Также возможно генерировать карты коллективно из корзины. Чтобы создать карто продуктв таким способом, выберите интересующий вас продукт, щелкните значок PDF в таблице, а затем под соответствующей версией материала нажмите «Добавить в генератор».

Затем в правом верхнем углу выберите значок корзины и нажмите «Перейти к генератору карт».

Затем нажмите кнопку «Сгенерировать все карты» внизу страницы.

Таким образом, можно также загрузить дополнительные документы, прикрепленные к выбранным продуктам, нажав «Сгенерировать дополнительные документы».

Примечание: генрирование карт продуктов по ссылке возможно только для НОВЫХ НОМЕРОВ КАТАЛОГА