Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Generate catalog card!

We suggest how to quickly generate a catalog card for each ELKO-BIS product.

There are three ways to do this:

Directly from www.elkobis.com.pl/card/XXXXXXXX – by entering the catalog number of any product instead of XXXXXXXX: This method also allows you to generate catalog cards of several different products at the same time. The numbers of selected products should be entered after the decimal point. Datasheets will be created as multi-page * pdf.

Example: www.elkobis.com.pl/card/96504005

Example: www.elkobis.com.pl/card/96504005,80200809,99401099

On the product page, after selecting the appropriate option in the table and choosing material version:

 

It is also possible to generate cards in bulk from the card basket. To create catalog cards in this way, select the product you are interested in, click the PDF icon in the table and then under the appropriate material version click “add to generator”.

Then in the upper right hand corner select the cart icon and click “go to the card generator”

Then click the “generate all cards” button at the bottom of the page.

In this way it is also possible to download additional documents attached to selected products by clicking “Generate additional documents”.

Note: it is only possible to generate catalog cards from the link for NEW CATALOG NUMBERS