Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

Tensioning control connector

catalog No.: 913001
Material versions: (St/Zn) galvanized steel, (St/tZn) hot galvanized steel, (StSt V2A) stainless steel V2A
Used for wire conductor tensioning, recommended to use together with a tensioning pipe or tensioning rod (cat. num. 92800xxx). Appropriate for tensioning the wire conductor with diameter 8-10 mm.

Technical data

To order a specific material option, replace last two digits into material equivalent from Material Options specification.

product symboldimensions
Select the material version:
arrow pointing down
TYP A B C D E F BOLT
913001 XX 13.1 75 70 40 57 9 M10 2×M8×16
Choose cataloge card:
91300101(St/Zn) galvanized steel
91300102(St/tZn) hot galvanized steel
91300105(StSt V2A) stainless steel V2A