Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Powrót do poprzedniej strony

Rotary lamp bracket

catalog No.: 946001
Material versions: (St/tZn) Hot galvanized steel
To mount light fittings on building walls. Rotary holder allows light beam direction adjustment and makes it easier to exchange the source of light. Bracket is available in three diameters– 42; 48,3; 60 mm. Inclination angle and lenght of reach can be adjusted accordingly to customer specific requirements.

Technical data

product symboldimensions
TYP A B C D E F G H Bolt
946001 02 946001 1040 550 200 250 48,3 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94600102(St/tZn) Hot galvanized steel
946011 02 946011 1040 550 200 250 48,3 11 54 110 2 x M10
Choose cataloge card:
94601102(St/tZn) Hot galvanized steel
946021 02 946021 1040 1200 200 250 48,3 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94602102(St/tZn) Hot galvanized steel
946031 02 946031 1040 1200 200 250 48,3 11 54 110 2 x M10
Choose cataloge card:
94603102(St/tZn) Hot galvanized steel
946002 02 946002 1040 550 200 250 42 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94600202(St/tZn) Hot galvanized steel
946012 02 946012 1040 550 200 250 42 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94601202(St/tZn) Hot galvanized steel
946022 02 946022 1040 1200 200 250 42 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94602202(St/tZn) Hot galvanized steel
946032 02 946032 1040 1200 200 250 42 11 54 110 2 x M10
Choose cataloge card:
94603202(St/tZn) Hot galvanized steel
946003 02 946003 1040 550 200 250 60 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94600302(St/tZn) Hot galvanized steel
946013 02 946013 1040 550 200 250 60 11 54 110 2 x M10
Choose cataloge card:
94601302(St/tZn) Hot galvanized steel
946023 02 946023 1040 1200 200 250 60 11 54 120 2 x M10
Choose cataloge card:
94602302(St/tZn) Hot galvanized steel
946033 02 946033 1040 1200 200 250 60 11 54 110 2 x M10
Choose cataloge card:
94603302(St/tZn) Hot galvanized steel