Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Baza wiedzy

Zbiór przydatnych informacji

Chcesz wstępnie wycenić instalację odgromową? Poszukujesz informacji? Znajdziesz je tutaj!

Uziemienia fundamentowe i połączenia wyrównawcze

Przy wznoszeniu budynku i powstawaniu połączeń wyrównawczych czy przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,  wykonawca staje przed wyzwaniem – jak szybko i trwale zachować ciągłość galwaniczną instalacji odgromowej ze stalowym zbrojeniem obiektu? Norma PN EN 62305-3:2011 opisuje zagadnienia związane z metodami uzyskiwania połączeń oraz sposobów wykorzystania naturalnych elementów budynków do instalacji odgromowej. Doświadczenie pokazuje, że najczęściej stosowaną metodą łączenia bednarki lub drutu ze zbrojeniem konstrukcji betonowych jest spawanie, które może być uciążliwe przy dużej ilości połączeń, wymaga wykwalifikowanej obsługi oraz sprzętu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzone do stałej oferty zostały zaciski do uziomów fundamentowych i zbrojeń (11700200, 11700300) w stali ocynkowanej ogniowo lub czarnej stali bez warstwy ocynku.

Łączenie bednarki z prętami zbrojeniowymi za pomocą zacisków pozwala zaoszczędzić czas i ma szereg zalet:
• zaciski mogą stanowić zarówno mocowanie jak i podparcie elementów zbrojenia,
• zacisk dostosowany jest do większości typowych elementów zbrojenia fundamentów,
• montaż zacisków jest szybki i tani,
• montaż nie wymaga specjalistycznych umiejętności pracowników (np. uprawnienia spawalnicze),
• brak narażenia pracowników na kontakt z trującymi gazami podczas spawania,
• brak narażenia pracowników na hałas podczas spawania,
• brak narażenia pracowników na promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe podczas spawania,
• brak narażenia pracowników na oparzenia i porażenie prądem podczas spawania,
•możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Do wyprowadzenia połączeń wyrównawczych lub instalacji odgromowej na zewnątrz elementu budowlanego mogą służyć połączenia uziemiające (97300305), które są wykonane ze stali nierdzewnej. Ze względu na materiał jest ono odporne na działania czynników środowiska naturalnego oraz nie koroduje w newralgicznym
przejściu między dwoma ośrodkami, tj. beton – powietrze lub beton – ziemia. Połączenie uziemiające ma wszechstronne zastosowanie w budownictwie, od prefabrykowanych słupów konstrukcyjnych, po ściany konstrukcyjne. Jest wyposażone w gwint M10, M12 lub M16, do którego z łatwością można dobrać odpowiedni uchwyt do połączenia instalacji odgromowej lub wyrównania potencjałów.