Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Za ile lat od montażu należy wymienić/remontować instalację odgromową?

Stan instalacji oceniany jest na podstawie oględzin i pomiarów przeprowadzanych przez specjalistę ochrony odgromowej. Zakres i tryb omówiony jest w normie PN-EN 62305-3 pkt.E.7.1. Wyniki działań w tym zakresie dają podstawę do decyzji ewentualnych wymian lub remontów instalacji odgromowej.

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl