Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Jak sprawdzić wartość rezystancji?

Żeby sprawdzić wartość rezystancji, należy dokonać pomiarów:

  • metodą techniczną  (np. miernikiem MRU 100, MRU 101, miernikiem do pomiaru rezystancji lub impedancji pętli zwarcia )
  • lub metodą kompensacyjną ( induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień IMU).

Zalecana w normie PN-EN 62305-3 pkt. 5.4.1 nieprzekraczalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 Ω . Do tej wartości należy odnieść wyniki z wykonanych pomiarów. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu współczynnika kg sezonowych zmian rezystywności gruntu. Wartości zmierzone należy pomnożyć przez ten współczynnik.

uziemienia piorunochrony producent wroclaw uziom elkobis

pomiary uziomow instalacje odgromowe elkobis

pomiary rezystancji odgromowka wroclaw

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK