Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Po co stosuje się złącza oznacznikowe?

Złącza oznacznikowe nr kat 72.1 służą do numeracji uziomów. Numeracja uziomów ułatwia ich identyfikację podczas przeglądów i konserwacji.
Podczas składania zamówienia na złącza oznacznikowe należy podać symbole, jakie mają zostać na nich wybite.

 

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl