Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Jaki musi być odstęp drutu od materiału łatwopalnego?

Według PN-EN 62305-3 pkt. 5.3.3, jeżeli ściana wykonana jest z materiału łatwopalnego a wzrost temperatury przewodów odprowadzających jest niebezpieczny, to przewody odprowadzające powinny być umieszczone w taki sposób, aby odstęp między nimi a ścianą był zawsze większy od 0,1m. Wsporniki montażowe mogą mieć kontakt ze ścianą.

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl