Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Jak upewnić się, że uziom został wbity na odpowiednią głębokość?

Potwierdzeniem pogrążenia uziomu na odpowiednią głębokość jest dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia:

  • metodą techniczną  (np. miernikiem MRU 100, MRU 101, miernikiem do pomiaru rezystancji lub impedancji pętli zwarcia )
  • lub metodą kompensacyjną ( induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień IMU).

Zalecana w normie PN-EN 62305-3 pkt. 5.4.1 nieprzekraczalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 Ω . Do tej wartości należy odnieść wyniki z wykonanych pomiarów. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu współczynnika kg sezonowych zmian rezystywności gruntu. Wartości zmierzone należy pomnożyć przez ten współczynnik.

uziemienia piorunochrony producent wroclaw uziom elkobis

pomiary uziomow instalacje odgromowe elkobis

pomiary rezystancji odgromowka wroclaw

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl