Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Jak lepiej – bednarka w otoku czy szpilki w narożach obiektu?

W normie PN-EN 62305 pkt 5.4.2 podane są dwa układy uziomów : typu A i typu B.

uziom szpilkowy

uziom szpilkowy

W grupie uziomów typu A są uziomy prętowe ( popularnie zwane ‘szpilkami‘ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

uziom otokowy

uziom otokowy

W grupie typu B są uziomy otokowe. Uziomy otokowe norma szczególne poleca dla obiektów z dużym ryzykiem wystąpienia pożaru, z rozległymi systemami elektronicznymi, w środowisku odsłoniętych skał litych. Według PN-86/E-0500301 zalecane jest stosowanie uziomów  otokowych. Są przypadki, zwłaszcza przy obiektach o zamkniętym zagospodarowaniu terenu ( chodniki, przejścia itp. ) gdzie łatwiej i taniej jest wykonać uziomy ‘szpilkowe’. My jednak zalecamy uziomy otokowe.

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK