Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Jak lepiej – bednarka w otoku czy szpilki w narożach obiektu?

W normie PN-EN 62305 pkt 5.4.2 podane są dwa układy uziomów : typu A i typu B.

uziom szpilkowy

uziom szpilkowy

W grupie uziomów typu A są uziomy prętowe ( popularnie zwane ‘szpilkami‘ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

uziom otokowy

uziom otokowy

W grupie typu B są uziomy otokowe. Uziomy otokowe norma szczególne poleca dla obiektów z dużym ryzykiem wystąpienia pożaru, z rozległymi systemami elektronicznymi, w środowisku odsłoniętych skał litych. Według PN-86/E-0500301 zalecane jest stosowanie uziomów  otokowych. Są przypadki, zwłaszcza przy obiektach o zamkniętym zagospodarowaniu terenu ( chodniki, przejścia itp. ) gdzie łatwiej i taniej jest wykonać uziomy ‘szpilkowe’. My jednak zalecamy uziomy otokowe.

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl