Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Czy za pomocą jednego masztu można ochronić na dachu więcej niż jeden element wyniesiony ( np.komin, bateria słoneczna, antena etc.) ?

Tak, należy przy tym spełnić warunek kąta ochronnego i odstępów izolacyjnych  według wymogów „arkusz nr 3 normy PN-EN 62305-3 pkt 5.2.2 Rozmieszczenie”. Przy doborze wysokości i lokalizacji masztu pomocne są narzędzia elektroniczne wykonane przez Elko-Bis w postaci arkuszy kalkulacyjnych: strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pozioma, strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pochyla, odstępy izolacyjne oraz grafiki masztów i stref ochronnych dla programów typu CAD.,

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl