Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Czy można zupełnie oddzielić od siebie odgromówkę i instalację wewnątrz budynku?

Instalacja odgromowa służy do przyjęcia i odprowadzenia prądów piorunowych do ziemi i jest instalacją niezależną od wewnętrznej instalacji elektrycznej. Instalacja wewnętrzna również wykorzystuje  potencjał ziemi do ochrony przeciwporażeniowej, tak więc obie instalacje spotykają się w ziemi i są z nią nierozerwalnie związane. Nie powinny się one jednak przeplatać w strefach powyżej uziomów.

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl