Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Czy halę produkcyjną, w której będzie spawanie i obróbka ślusarska należy zaliczyć do II czy do I klasy ochrony?

Zasady kwalifikacji obiektów do poziomów ochrony odgromowej określa norma PN-EN 62305-2 Zarządzenie ryzykiem. Przedstawia ona algorytmy analizy komponentów ryzyka, które należy wykonać w celu określenia poziomu ochrony odgromowej dla danego obiektu. W  „poradniku ochrony odgromowej ELKO-BIS” została umieszczona propozycja PKOO uproszczonej kwalifikacji obiektów do jednego z czterech poziomów ochrony odgromowej. Na dzień 31.12.2012 należy traktować to jako źródło informacji pomocniczej nieobligatoryjnej.

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK