Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Czy halę produkcyjną, w której będzie spawanie i obróbka ślusarska należy zaliczyć do II czy do I klasy ochrony?

Zasady kwalifikacji obiektów do poziomów ochrony odgromowej określa norma PN-EN 62305-2 Zarządzenie ryzykiem. Przedstawia ona algorytmy analizy komponentów ryzyka, które należy wykonać w celu określenia poziomu ochrony odgromowej dla danego obiektu. W  „poradniku ochrony odgromowej ELKO-BIS” została umieszczona propozycja PKOO uproszczonej kwalifikacji obiektów do jednego z czterech poziomów ochrony odgromowej. Na dzień 31.12.2012 należy traktować to jako źródło informacji pomocniczej nieobligatoryjnej.

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl