Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Czy dom położony w pobliżu budynku z instalacją odgromową może zostać trafiony piorunem?

Zjawiska związane z wyładowaniami atmosferycznymi są w dalszym ciągu nieopanowane przez człowieka w kontekście ochrony przed nimi. Norma PN-EN 62305-1 pkt 8.1 operuje pojęciem prawdopodobieństwa wystąpienia parametrów piorunów dla obiektów o określonych poziomach ochrony odgromowej. Dlatego nie można wykluczyć trafienia pioruna w dom zlokalizowany nieopodal budynku z instalacją odgromową.

domek - instalacja odgromowana domku jednorodzinnym

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl