Prašyti pasiūlymo
orientacinis vertinimas išsamus įvertinimas

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Pasiūlymas

Įžeminančios jungtys

Katalogo Nr. : 973001
Medžiagų versijos : (NI) nerudijancios
Skirtos jungtims žaibolaidžių arba išlyginančiuose įrengimuose. Plokštę su gnybtu reikia įleisti į statybinio elemento vidų. Prieš užliejant betonu, plokštę stabiliai pritvirtinti prie klojinio ir atitinkamai priveržti strypą. Strypą iš kitos pusės tvirtai sujungti su apsauginiais strypais virinant arba prie atšakinių jungčių (užsakomos atskirai).

Techniniai duomenys

produkto simbolis matmenys
TIPAS A B C D E
973001 05 73.1 200 85 10 3 × M6 × 16 M10
Pasirinkite katalogo kortelę :
97300105 (NI) nerudijancios
973002 05 73.2 200 85 16 3 × M6 × 16 M12
Pasirinkite katalogo kortelę :
97300205 (NI) nerudijancios
973003 05 73.3 200 85 16 3 × M6 × 16 M16
Pasirinkite katalogo kortelę :
97300305 (NI) nerudijancios

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Ikona Pasiūlymas
Pasiūlymas
Ikona Pasiūlymas
Pasiūlymas
Ikona Papildoma informacija
Papildoma informacija
Ikona Kontaktas
Kontaktas
Ikona Pasiūlymas
Grįžti
Pasiūlymas
Ikona Pasiūlymas
Grįžti
Pasiūlymas
Ikona Papildoma informacija
Grįžti
Papildoma informacija
Ikona Kontaktas
Grįžti
Kontaktas