Prašyti pasiūlymo
orientacinis vertinimas išsamus įvertinimas

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Pasiūlymas

Variu dengto įžemiklio komplekto elementai

Katalogo Nr. : 142211
Medžiagų versijos : (MI) dengtos variu, (MS) Mosiądz, (OC) galvaninis cinkavimas, (NI) nerudijancios
Skirtas vertikalių (A tipo) įžemiklių įrengimui. Įžeminimas atliekamas į žemę įleidus strypus, sujungtus tarpusavyje srieginėmis jungtimis, iki pasiekiama įžeminimo varža ne didesnė nei 10 omų pasipriešinimo momento (žaibolaidiniam įtaisui). Įžemikliai su 250 μm vario sluoksniu naudojami žaibolaidinių įtaisų įžeminimui 100 μm iki įžemiklio (ekvipotencialiai) elektriniams įtaisams virš 1 kV. przy uziemieniach instalacji odgromowych, 100 μm przy ekwipotencjalizacji urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

Techniniai duomenys

produkto simbolis matmenys
TIPAS Rūšis A B C D E F G
142211 04 142211 strypas 3/4 100 1000 17,2 - - 3/4'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14221104 (MI) dengtos variu
142201 04 142201 strypas 5/8 250 1000 14,2 - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14220104 (MI) dengtos variu
142311 04 142311 strypas 3/4 100 1000 17,2 - - 3/4'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14231104 (MI) dengtos variu
142301 04 142301 strypas 5/8 100 1000 14,2 - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14230104 (MI) dengtos variu
142011 04 142011 strypas 3/4 100 1500 17,2 - - 3/4'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14201104 (MI) dengtos variu
142001 04 142001 strypas 5/8 250 1500 14,2 - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14200104 (MI) dengtos variu
142111 04 142111 jungtis 3/4 1500 17,2 - - 3/4'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14211104 (MI) dengtos variu
142101 04 142101 jungtis 5/8 1500 14,2 - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14210104 (MI) dengtos variu
142114 04 142114 smeigė 3/4 - - - - 3/4'' 70 25
Pasirinkite katalogo kortelę :
14211404 (MI) dengtos variu
142104 142104 smeigė 5/8 - - - - 5/8'' 70 22
Pasirinkite katalogo kortelę :
142104 (MS) Mosiądz
142015 01 142015 smeigė 3/4 - - - - 3/4'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14201501 (OC) galvaninis cinkavimas
142005 01 142005 smeigė 5/8 - - - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14200501 (OC) galvaninis cinkavimas
gnybtas 14.3.1 - - 80 70 - - -
Pasirinkite katalogo kortelę :

Pridėkite medžiaginę versiją

914013 914013 galvutė 3/4 - - - - 3/'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :

Pridėkite medžiaginę versiją

142013 05 142013 galvutė 5/8 - - - - 5/8'' - -
Pasirinkite katalogo kortelę :
14201305 (NI) nerudijancios

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Ikona Pasiūlymas
Pasiūlymas
Ikona Pasiūlymas
Pasiūlymas
Ikona Papildoma informacija
Papildoma informacija
Ikona Kontaktas
Kontaktas
Ikona Pasiūlymas
Grįžti
Pasiūlymas
Ikona Pasiūlymas
Grįžti
Pasiūlymas
Ikona Papildoma informacija
Grįžti
Papildoma informacija
Ikona Kontaktas
Grįžti
Kontaktas