Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

FAQ

Jakie mogą być skutki uderzenia pioruna?

 

Uderzenie pioruna wywołuje skutki cieplne, elektromagnetyczne i dynamiczne. Może wywołać utratę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, uszkodzenia budynków i ich wyposażenia, zniszczenie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, rurarzy i kanałów metalowych, rozrywanie drzew i tym podobne. To żywioł, którego nie można okiełznać, ale można zabezpieczyć się i zminimalizować szkody spowodowane przez pioruny.

skutki uderzenia pioruna, pożar instalacji

zniszczenie dachu od uderzenia pioruna, brak odgromówki

uszkodzenie dachu instalacji burza pioruny skutki

zniszczenie dachu od pioruna piorunochrony wroclaw skutki

Czy jest jakiś uproszczony sposób specyfikowania elementów systemu ochrony rur?

Na naszej stronie udostępniamy plik w formacie Excel  – specyfikacja elementów ochrony rur, w którym jest możliwość szybkiego specyfikowania elementów systemu ochrony rur. W arkuszu tym wybieramy rodzaj zestawu ( przelotowy, przelotowy-wsporczy, narożny, wsporczy-końcowy) dla danej średnicy rury oraz danej wysokości drążka izolacyjnego. Arkusz automatycznie specyfikuje wszystkie składowe elementy wybranych zestawów.

ochrona odgromowa rur i rurociagow poradnik elkobis

Ile waży bednarka?

W celu przeliczenia długości na ciężar lub ciężaru na długość bednarki korzystamy z excelowego Przelicznika

Kliknij aby pobrać przelicznik:

ile_wazy_bednarka_tasma_do_uziemien_

 Pomocna może być także poniższa tabela:

uziemienia piorunochrony instalacje Dolnośląskie Wrocław

bednarka_uziemienie_tasma_stalowa_do_uziemien

Przy przeliczaniu wag pozostałych metali może być też pomocny kalkulator dostępny tutaj.

Jakie są zasady realizacji zamówień? Do której godziny mam złożyć zamówienie żeby zostało zrealizowane tego samego dnia? Jakie jest minimum logistyczne i związane z tym koszty przesyłki?

 

Ogólne zasady realizacji zamówień w tym między innymi: minima logistyczne, gabaryty paczek, oraz czas realizacji zamówień, przedstawione są w dokumencie „Ogólne zasady realizacji zamówień i wysyłki„.

zamówienia odgromówka ELKO-BIS producent piorunochronów Wrocław Dolnośląskie

Jaką średnicę drutu stosować w instalacjach odgromowych?

Według obowiązującej normy PN-EN 62305 podstawowym i minimalnym przekrojem drutu dedykowanego dla nowych i wymienianych instalacji odgromowych jest 50 mm2 (średnica Ø 8 mm). Przewód Ø 6 mm może być zastosowany w przypadkach odtworzenia instalacji odgromowej. Jednak podane wyżej wyjątki mogę być interpretowane przez inspektorów nadzoru na niekorzyść wykonawców. Dlatego bezpiecznie jest w każdym przypadku stosować drut odgromowy przekroju 50 mm2.

drut odgromowy stalowy miedziany cynkowany nierdzewny instalacje odgromowe dolnośląskie elkobis

Czy możliwy jest zakup bednarki i drutu konfekcjonowanego?

Tak! Sprzedajemy również drut oraz bednarkę odgromową konfekcjonowaną. Tolerancja ilości wynosi +/- 5%  zamawianej ilości (z rozważanego krążka). Dotoczy to wszystkich oferowanych przez nas wersji materiałowych produktów.

Czym kleić uchwyty dachowe?

 

Do przyklejenia uchwytów dachowych służą produkty z oferty ELKO-BIS Systemy Odgromowe:

94.10_20Masa klejąca – do klejenia uchwytów na dachach krytych papą bitumiczną.


Klej montażowy ELKO-FIX – uniwersalny klej elastyczny do różnych materiałów i podłoży (betonu, stali, tw. sztucznych, z wyj. PE, PP, teflonu i silikonu).

Czym kleić uchwyty dachowe - klej elastyczny uniwersalny ELKOFIXCzym kleić uchwyty dachowe - klej elastyczny uniwersalny ELKOFIX

Specjalistyczny klej do membran do uchwytów110.5 klej do membrany_m

Klej do membrany – do mocowania uchwytów lub membranowego paska mocującego na dachach płaskich membranowych.

Czy za pomocą jednego masztu można ochronić na dachu więcej niż jeden element wyniesiony ( np.komin, bateria słoneczna, antena etc.) ?

Tak, należy przy tym spełnić warunek kąta ochronnego i odstępów izolacyjnych  według wymogów „arkusz nr 3 normy PN-EN 62305-3 pkt 5.2.2 Rozmieszczenie”. Przy doborze wysokości i lokalizacji masztu pomocne są narzędzia elektroniczne wykonane przez Elko-Bis w postaci arkuszy kalkulacyjnych: strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pozioma, strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pochyla, odstępy izolacyjne oraz grafiki masztów i stref ochronnych dla programów typu CAD.,

Jak określić wysokość masztu?

Należy zastosować maszt o wysokości gwarantującej uzyskanie strefy ochronnej. Strefa ta wyznacza jest przez stożek zbudowany na osi masztu lub toczącą się kulę styczną do masztu  i płaszczyzny odniesienia. Parametry stożka i kuli określa norma PN-EN 62305-3 dla różnych poziomów ochrony odgromowej.

Czy można zastosować jako iglicę kominową inny element metalowy – np. pręt uziomowy ?

 

Iglice odgromowe z uwagi na przeznaczenie, sposób montażu i warunki pracy mają inne właściwości od prętów uziomowych. Ale teoretycznie jest taka możliwość. Jednak zgodnie z posiadanym certyfikatem ISO 9001 nasze produkty rekomendujemy do określonych funkcji w instalacji odgromowej. Tylko iglica odgromowa kominowa (maszt na komin) gwarantuje estetykę instalacji odgromowej.

iglica kominowa instalacje odgromowe piorunochrony wrocław produkcja montaż

maszty odgromowe, iglice na komin, systemy ochrony odgromowej

ochrona anteny _ jak uchronić antenę, kominy przed piorunem

Czy w domkach jednorodzinnych wymagana jest instalacja odgromowa?

 

We wcześniej obowiązujących normach instalacja odgromowa dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie była wymagana. Obecnie kwalifikacja obiektu do danego poziomu ochrony odgromowej musi być poprzedzona analizą oceny zagrożenia ryzykiem według normy PN-EN 62305-2.  Przy ubezpieczeniu obiektu instalacja odgromowa może być warunkiem wypłaty ewentualnych odszkodowań. Ochrona odgromowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest przez nas zalecana w każdym przypadku. Profesjonalna, przebadana zgodnie z normami, odpowiednio zainstalowana instalacja odgromowa od ELKO-BIS jest estetyczna i nierzucająca się w oczy.

Chcesz dowiedzieć się jaki jest koszt instalacji odgromowej na domek? Skorzystaj z szybkiego kalkulatora!

kalkulator szybka wycena instalacji odgromowej na dom domek systemy odgromowe wrocław

http://elkobis.com.pl/wycena-instalacji/

 

 

 

Jak upewnić się, że uziom został wbity na odpowiednią głębokość?

Potwierdzeniem pogrążenia uziomu na odpowiednią głębokość jest dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia:

  • metodą techniczną  (np. miernikiem MRU 100, MRU 101, miernikiem do pomiaru rezystancji lub impedancji pętli zwarcia )
  • lub metodą kompensacyjną ( induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień IMU).

Zalecana w normie PN-EN 62305-3 pkt. 5.4.1 nieprzekraczalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 Ω . Do tej wartości należy odnieść wyniki z wykonanych pomiarów. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu współczynnika kg sezonowych zmian rezystywności gruntu. Wartości zmierzone należy pomnożyć przez ten współczynnik.

uziemienia piorunochrony producent wroclaw uziom elkobis

pomiary uziomow instalacje odgromowe elkobis

pomiary rezystancji odgromowka wroclaw

Jak sprawdzić wartość rezystancji?

Żeby sprawdzić wartość rezystancji, należy dokonać pomiarów:

  • metodą techniczną  (np. miernikiem MRU 100, MRU 101, miernikiem do pomiaru rezystancji lub impedancji pętli zwarcia )
  • lub metodą kompensacyjną ( induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień IMU).

Zalecana w normie PN-EN 62305-3 pkt. 5.4.1 nieprzekraczalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 Ω . Do tej wartości należy odnieść wyniki z wykonanych pomiarów. Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu współczynnika kg sezonowych zmian rezystywności gruntu. Wartości zmierzone należy pomnożyć przez ten współczynnik.

uziemienia piorunochrony producent wroclaw uziom elkobis

pomiary uziomow instalacje odgromowe elkobis

pomiary rezystancji odgromowka wroclaw

 

Czy schować odgrom w elewacji obiektu?

Norma PN-EN 62305-3 pkt 5.3.4 dopuszcza prowadzenie przewodów odprowadzających w ścianie wykonanej z materiału niepalnego. Przewody nieizolowane należy w tym przypadku prowadzić w grubościennych rurach izolacyjnych.

Jak lepiej – bednarka w otoku czy szpilki w narożach obiektu?

W normie PN-EN 62305 pkt 5.4.2 podane są dwa układy uziomów : typu A i typu B.

uziom szpilkowy

uziom szpilkowy

W grupie uziomów typu A są uziomy prętowe ( popularnie zwane ‘szpilkami‘ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

uziom otokowy

uziom otokowy

W grupie typu B są uziomy otokowe. Uziomy otokowe norma szczególne poleca dla obiektów z dużym ryzykiem wystąpienia pożaru, z rozległymi systemami elektronicznymi, w środowisku odsłoniętych skał litych. Według PN-86/E-0500301 zalecane jest stosowanie uziomów  otokowych. Są przypadki, zwłaszcza przy obiektach o zamkniętym zagospodarowaniu terenu ( chodniki, przejścia itp. ) gdzie łatwiej i taniej jest wykonać uziomy ‘szpilkowe’. My jednak zalecamy uziomy otokowe.

 

Ile metrów drutu wychodzi z kilograma?

Ilość metrów uzależniona jest od rodzaju materiału, który bierzemy pod uwagę. Może to być stal, miedź lub aluminium. Dla ułatwienia takich przeliczeń udostępniamy przyjazny „przelicznik” – arkusz kalkulacyjny przeliczający m.in.  metry na kilogramy i kilogramy na metry dla materiałów liniowych stosowanych w instalacjach ochrony odgromowej.

Co który gąsior, co którą dachówkę montujemy uchwyt?

 

Uchwyty gąsiorowe służą do prowadzenie drutu po kalenicy. W załączniku informacyjnym E normy PN-EN 62305-3 Wytyczne projektowania, wykonywania i konserwacji i sprawdzania urządzeń piorunochronnych pkt. E.5.2.4.2  sugerowane punkty mocowań dla zwodów mocowanych nad gąsiorami wynoszą 1m. W praktyce stosujemy zasadę montażu uchwytu co 3 gąsior, nie więcej niż metr.

kolorowe uchwyty gąsiorowe do drutu duży wybór wrocław dolnośląskie elko-bis

dach_kalenica_gasiory_odgromowka_zwody_piorunochron_

montaz_uchwytow_gasiorowych_odgromowych_na_gasiorze_elkobis

Za ile lat od montażu należy wymienić/remontować instalację odgromową?

Stan instalacji oceniany jest na podstawie oględzin i pomiarów przeprowadzanych przez specjalistę ochrony odgromowej. Zakres i tryb omówiony jest w normie PN-EN 62305-3 pkt.E.7.1. Wyniki działań w tym zakresie dają podstawę do decyzji ewentualnych wymian lub remontów instalacji odgromowej.

Czy halę produkcyjną, w której będzie spawanie i obróbka ślusarska należy zaliczyć do II czy do I klasy ochrony?

Zasady kwalifikacji obiektów do poziomów ochrony odgromowej określa norma PN-EN 62305-2 Zarządzenie ryzykiem. Przedstawia ona algorytmy analizy komponentów ryzyka, które należy wykonać w celu określenia poziomu ochrony odgromowej dla danego obiektu. W  „poradniku ochrony odgromowej ELKO-BIS” została umieszczona propozycja PKOO uproszczonej kwalifikacji obiektów do jednego z czterech poziomów ochrony odgromowej. Na dzień 31.12.2012 należy traktować to jako źródło informacji pomocniczej nieobligatoryjnej.

Do jakiego kąta spadku dachu można stosować maszty?

Z praktyki maszty produkowane przez Elko-Bis można stosować do kąta pochylenia dachu 10 stopni.

Do jakiego kąta spadku dachu można stosować z uchwyt betonowy z tworzywem 30.2?

Uchwyt betonowy w tworzywie nr kat. 30.2 można stosować do połaci dachowej o kącie nachylenia do 18 stopni pod warunkiem przyklejenia go do dachu

30.2

Jak połączyć ze zwodami wywietrzniki metalowe grawitacyjne?

Do połączenia wywietrzników ze zwodami stosujemy złącze krzyżowe 1-otworowe nr kat. 55.1 lub  uchwyt do drutu ‘na felc‘ nr 96.0. Zwody między sobą łączymy złączem krzyżowym 4-otworowym 1.1.

W jakim przypadku stosujemy uziom prętowy 40.1 i uziomy profilowe 40.3, 40.4?

Uziomy : prętowy nr kat. 40.1 , profilowy nr kat. 40.340.4 posiadają zaciski umożliwiające przyłączenie bednarki . Uziomy te stosujemy przy wykonywaniu tak zwanego uziomu  mieszanego , czyli uziomu otokowego z dodatkowymi elementami pionowymi.

Kiedy nie robimy zamknięcia dolnego?

Kiedy dach jest w strefie kąta ochronnego instalacji odgromowej.
Norma PN-EN 62305-3 pkt. 5.2.2 podaje ogólne zależności kąta ochronnego w odniesieniu do poziomu ochrony odgromowej i wysokości płaszczyzny odniesienia . Praktyczne przełożenie tych zasad – promienie ochrony dla odpowiednich poziomów ochrony i wysokości odniesienia ELKO-BIS udostępnia zainteresowanym stronom w arkuszach kalkulacyjnych ‘strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pozioma‘  i ‘strefy ochronne płaszczyzna odniesienia pochyła‘.

Kiedy możemy użyć drutu mniejszego od fi 8?

Norma  PN-EN 62305-3 pkt 5.6.2 ujednolica średnice drutu dla zwodów i przewodów odprowadzających do F 8 mm . W przypadkach odtwarzania istniejących instalacji z materiału FeZn dopuszcza się zastosowanie drutu o przekroju do F 6 mm .

Co to jest rura instalacyjna odgromowa?

Rura instalacyjna odgromowa nr kat. 104.1 służy do prowadzenia przewodów odprowadzających pod tynkiem.

Co to jest taśma Denso?

Denso to taśma tkaninowa nasyconą masa impregnacyjną, która zabezpiecza połączenia metali przed korozją:

antykorozyjna taśma denso ELKO-BIS instalacje odgromoweW ofercie ELKO-BIS jest także taśma antykorozyjna do połączeń ziemnych, która zabezpiecza metale zarówno przed korozją ziemną, jak i elektrolityczną:

111.3 tasma antykorozyjna elkobis

Co to jest licznik wyładowań?

Licznik wyładowań nr kat. 61.8 służy do rejestrowania wyładowania atmosferycznego w instalacji odgromowej chronionego obiektu. Rejestruje datę i godzinę wyładowania oraz szacunkową wartość amplitudy wyładowania. Posiada wyjście transmisji danych.

licznik-PLW-03a

Po co stosujemy wspornik uziomowy do bednarki 71.1?

Wspornik uziomowy do bednarki nr kat. 71.1 służy do prowadzenia bednarki w wykopie przy wykonywaniu uziomów fundamentowych lub otokowych.

Dlaczego nie można stosować wsporników betonowych 29.1 na wszystkie pokrycia dachowe?

Uchwyty  nr kat. 29.1 jako ‘walce‘  betonowe posadowione na połaci blaszanej lub membranowej mogą powodować jej uszkodzenia. Dla takiego zastosowania polecamy uchwyt betonowy w tworzywie nr kat. 30.2.

Po co stosuje się złącza oznacznikowe?

Złącza oznacznikowe nr kat 72.1 służą do numeracji uziomów. Numeracja uziomów ułatwia ich identyfikację podczas przeglądów i konserwacji.
Podczas składania zamówienia na złącza oznacznikowe należy podać symbole, jakie mają zostać na nich wybite.

 

 

Jaki musi być odstęp drutu od materiału łatwopalnego?

Według PN-EN 62305-3 pkt. 5.3.3, jeżeli ściana wykonana jest z materiału łatwopalnego a wzrost temperatury przewodów odprowadzających jest niebezpieczny, to przewody odprowadzające powinny być umieszczone w taki sposób, aby odstęp między nimi a ścianą był zawsze większy od 0,1m. Wsporniki montażowe mogą mieć kontakt ze ścianą.

Po co przekładka mosiężna w złączu kontrolnym 4.1 ?

Złącze kontrolne 4-otworowe nr kat. 4.1 OC/CU  posiada przekładkę mosiężną niezbędną przy łączeniach drutu miedzianego ze stalą ocynkowaną  ze względu na kompatybilność elektrochemiczną. Norma PN-EN 62305-3 w punkcie E.5.6.2.2 podkreśla stosowanie ochrony antykorozyjnej na styku materiałów miedzianych i ocynkowanych.

4.1 z przekladką

Jaka jest wydajność kleju montażowego ELKO-FIX?

Jedno opakowanie kleju ELKO FIX wystarczy do montażu 20 szt. uchwytów betonowych w tworzywie nr kat. 93000111 (30.1) lub 30 szt. uchwytów dachowych z płytką.

elkofix1

Jakie są uchwyty do blachodachówki na gąsior?

Do szczytów dachów krytych dachówką ceramiczną lub blachodachówką należy zastosować uchwyt gąsiorowy uniwersalny MAX. Uchwyt ten mocowany jest do gąsiora przez skręcanie.

 

uchwyt do drutu na gąsior blaszany gąsior ceramiczny kolory

Jaki klej stosuje się do uchwytów na dachu pokrytym membraną lub folią?

Do uchwytów montowanych na dachu pokrytym membraną  (np. uchwyt betonowy w tworzywie) należy zastosować klej do membrany pcw . Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta membrany!

110.5 klej do membrany_m

Jakie są uchwyty do gontu bitumicznego?

Do montażu drutu odgromowego na połaci dachowej wykonanej z gontu bitumicznego służą:

Uchwyty kątowe do drutu

uchwyty_katowe_do_drutu_rozne_kolory_elkobis
Uchwyty dachowe z płytką

uchwyty_dachowe_z_plytka__drutu_rodzaje_elkobis

Uchwyty szczytowe

uchwyty_szczytowe__drutu_rodzaje_elkobis

uchwyty odgromnika na gont bitumiczny producent

Które są lepsze uchwyty – z „wąsem”, czy skręcane?

Uchwyty z wąsem znacznie przyśpieszają montaż instalacji. Jednak połączenia śrubowe są pewniejsze od połączeń dociskowych.
wąs i końcowka skręcana

Czy drut odgromowy może być lakierowany?

Lakierowanie może zmniejszyć właściwości przewodzące drutu odgromowego, dlatego nie zaleca się ich malowania. Druty zastosowane do zwodów i przewodów odprowadzających mają za zadanie przyjęcie prądów piorunowych i odprowadzenie ich po jak najkrótszej drodze do ziemi.

rodzaje drutu odgormowego do instalacji odgromowych LPS

Czy antena na dachu może być podłączona do instalacji odgromowej?

 

Antena wymaga ochrony odgromowej, której nie zapewni samo przyłączenie do zwodu na dachu. Wymagane są dodatkowe elementy –  iglica odgromowa kominowa o odpowiedniej lokalizacji i wysokości zapewniającej potrzebną  strefę ochronną.

 

ochrona anteny na dachu poprzez iglicę odgromową

Czy dom położony w pobliżu budynku z instalacją odgromową może zostać trafiony piorunem?

Zjawiska związane z wyładowaniami atmosferycznymi są w dalszym ciągu nieopanowane przez człowieka w kontekście ochrony przed nimi. Norma PN-EN 62305-1 pkt 8.1 operuje pojęciem prawdopodobieństwa wystąpienia parametrów piorunów dla obiektów o określonych poziomach ochrony odgromowej. Dlatego nie można wykluczyć trafienia pioruna w dom zlokalizowany nieopodal budynku z instalacją odgromową.

domek - instalacja odgromowana domku jednorodzinnym

Czy można zupełnie oddzielić od siebie odgromówkę i instalację wewnątrz budynku?

Instalacja odgromowa służy do przyjęcia i odprowadzenia prądów piorunowych do ziemi i jest instalacją niezależną od wewnętrznej instalacji elektrycznej. Instalacja wewnętrzna również wykorzystuje  potencjał ziemi do ochrony przeciwporażeniowej, tak więc obie instalacje spotykają się w ziemi i są z nią nierozerwalnie związane. Nie powinny się one jednak przeplatać w strefach powyżej uziomów.

Gdzie mogę kupić produkty ELKO-BIS?

ELKO-BIS współpracuje z najlepszymi hurtowniami i sklepami elektrotechnicznymi na terenie całego kraju (m.in. Alfa-Elektro, A-T Krotoszyn, Elektro-Holding, Elektro-OMEGA, Elektroskandia, El-Plus, El-Mega, EL-Sigma, Fega, Fegime, Forum-Rondo, Interelektro, Kaczmarek Electric, Onninen, Saint-Gobain, Solar Polska, TIM S.A.). Nasze produkty są też dostępne w sieci marketów Castorama.

Polecamy naszą wyszukiwarkę dystrybutorów! Kliknij i znajdź na mapie!

wyszukiwarka_instalacje_odgromowe_wroclaw_dolnoslaskie_najlepsze_piorunochrony_producent

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK