Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Universal dual bracket holder

catalog No.: 431011
Material versions: (OG) Hot galvanized steel
To mount lighting booms on poles and various constructions. Mounted using steel strip tightening tool and clamps. Rotary holder allows direction adjustment of light beam and makes it easier to exchange the source of light. Available in three sizes designed for following diameter brackets – 42; 48,3; 60 mm.

Technical data

product symbol dimensions
TYP A B C D E F H
431011 02 431011 100 200 70 24 54,5 100-300 M8
Choose cataloge card:
43101102 (OG) Hot galvanized steel
431012 02 431012 100 200 70 24 48 100-300 M8
Choose cataloge card:
43101202 (OG) Hot galvanized steel
431013 02 431013 100 200 70 24 64 100-300 M8
Choose cataloge card:
43101302 (OG) Hot galvanized steel

Get to know our solutions