Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

UD Metal Holder

catalog No.: 948001
Material versions: (ST/TZN) Galvanized steel, (LA) Varnished galvanized steel
For various type pipe mounting : telecommunication, sanitary, electric installation, steel and PCV. Vast sizes range available. Galvanized or varnished at any colour.

Technical data

To order a specific material option, replace last two digits into material equivalent from Material Options specification.

product symbol dimensions
Select the material version:
arrow pointing down
TYP Version A B C D E
948001 XX 48.1 UD-16 15 16 14 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800101 (ST/TZN) Galvanized steel
94800116 (LA) Varnished galvanized steel
948002 XX 48.2 UD-18 15 18,6 16 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800201 (ST/TZN) Galvanized steel
94800216 (LA) Varnished galvanized steel
948003 XX 48.3 UD-20 15 20,4 18 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800301 (ST/TZN) Galvanized steel
94800316 (LA) Varnished galvanized steel
948004 XX 48.4 UD-22 15 22,5 20 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800401 (ST/TZN) Galvanized steel
94800416 (LA) Varnished galvanized steel
948005 XX 48.5 UD-28 15 28,3 26 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800501 (ST/TZN) Galvanized steel
94800516 (LA) Varnished galvanized steel
948006 XX 48.6 UD-32 15 32 30 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800601 (ST/TZN) Galvanized steel
94800616 (LA) Varnished galvanized steel
948007 XX 48.7 UD-37 15 37 35 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800701 (ST/TZN) Galvanized steel
94800716 (LA) Varnished galvanized steel
948008 XX 48.8 UD-47 15 47 45 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800801 (ST/TZN) Galvanized steel
94800816 (LA) Varnished galvanized steel
948009 XX 48.9 UD-40 15 40 42 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800901 (ST/TZN) Galvanized steel
94800916 (LA) Varnished galvanized steel

Get to know our solutions

Ikona Lightning protection systems
Lightning protection systems
Ikona Lighting booms
Lighting booms
Ikona System solutions
System solutions
Ikona Knowledge Base
Knowledge Base
Ikona Knowledge Base
Back
Knowledge Base