Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

UD Metal Holder

catalog No.: 948001
Material versions: (OC) Galvanized steel, (LA) Varnished galvanized steel
For various type pipe mounting : telecommunication, sanitary, electric installation, steel and PCV. Vast sizes range available. Galvanized or varnished at any colour.

Technical data

EN Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego

product symbol dimensions
EN Wybierz wersję materiałową:
arrow pointing down
TYP Version A B C D E
948001 XX 48.1 UD-16 15 16 14 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800101 (OC) Galvanized steel
94800116 (LA) Varnished galvanized steel
948002 XX 48.2 UD-18 15 18,6 16 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800201 (OC) Galvanized steel
94800216 (LA) Varnished galvanized steel
948003 XX 48.3 UD-20 15 20,4 18 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800301 (OC) Galvanized steel
94800316 (LA) Varnished galvanized steel
948004 XX 48.4 UD-22 15 22,5 20 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800401 (OC) Galvanized steel
94800416 (LA) Varnished galvanized steel
948005 XX 48.5 UD-28 15 28,3 26 16 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800501 (OC) Galvanized steel
94800516 (LA) Varnished galvanized steel
948006 XX 48.6 UD-32 15 32 30 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800601 (OC) Galvanized steel
94800616 (LA) Varnished galvanized steel
948007 XX 48.7 UD-37 15 37 35 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800701 (OC) Galvanized steel
94800716 (LA) Varnished galvanized steel
948008 XX 48.8 UD-47 15 47 45 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800801 (OC) Galvanized steel
94800816 (LA) Varnished galvanized steel
948009 XX 48.9 UD-40 15 40 42 20 5,5 × 8
Choose cataloge card:
94800901 (OC) Galvanized steel
94800916 (LA) Varnished galvanized steel

Get to know our solutions