Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

PVC Coated Concrete Wire Holder

catalog No.: 930011
Material versions: PCV-Concrete, PCV
For fixing wire on the flash roofs. Can be glued to roof surface using glueing composition 99401099 (only option with concrete bottom)

Technical data

product symbol dimensions
TYP Description A B C D E F
930011 11 30.1.1 ze spodem betonowym 70 130 75 - 6-8 -
Choose cataloge card:
93001111 PCV-Concrete
930021 11 30.1.2 ze spodem z tworzywa 70 135 75 - 6-8 -
Choose cataloge card:
93002111 PCV-Concrete
930051 11 930051 ze spodem betonowym 70 130 75 - 8-10 -
Choose cataloge card:
93005111 PCV-Concrete
930061 11 930061 ze spodem z tworzywa 70 135 75 - 8-10 -
Choose cataloge card:
93006111 PCV-Concrete
930032 08 30.1.3 podkładka zatrzaskowa - - - 155 - 107
Choose cataloge card:
93003208 PCV

Get to know our solutions

Ikona Lightning protection systems
Lightning protection systems
Ikona Lighting booms
Lighting booms
Ikona System solutions
System solutions
Ikona Knowledge Base
Knowledge Base
Ikona Knowledge Base
Back
Knowledge Base