Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

Ground Inspection Pit

catalog No.: 950001
Material versions: PCV
For ground control connections. Modul construction enables regulation of assembly deepness (by adding distance element). Cover guarantee excellent mechanical resistance, test proven with accordance to LPS norm PN-EN 62561-5:2011 Can be used in communication paths dedicated for heavy transport. Two screws lid, enables fast and easy access to control connection in order to interim test/review of LPS.

Technical data

product symbol dimensions
TYP Version A B C D E F G H
950001 08 50.1 set 300 300 120 93 200 200 5 33
Choose cataloge card:
95000108 PCV
950101 08 50.A lid - - - - - - - 33
Choose cataloge card:
95010108 PCV
950201 08 50.B foundation 300 300 120 - - - - -
Choose cataloge card:
95020108 PCV
950301 08 50.C distance element - - - 93 200 200 5 -
Choose cataloge card:
95030108 PCV
950401 08 50.D bottom - - - - - - - -
Choose cataloge card:
95040108 PCV

Get to know our solutions

Ikona Lightning protection systems
Lightning protection systems
Ikona Lighting booms
Lighting booms
Ikona System solutions
System solutions
Ikona Knowledge Base
Knowledge Base
Ikona Knowledge Base
Back
Knowledge Base