Order offer
Orientation pricing Detailed pricing

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Offer

“Elkonomic” Unthreaded Earthing Electrode Elements

catalog No.: 942511
Material versions: (OG) Hot galvanized steel, (SS) Stainless steel, (OC) Galvanized steel
For vertical earthing. Mounted by successive rod installation, reaching earthing resistance ≤ 10 Ohm ( for lightning protection systems). Elements sold separately allows to get demanded lenght of earthing in order to reach lower resistance.

Technical data

EN Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego

product symbol dimensions
EN Wybierz wersję materiałową:
arrow pointing down
TYP Verison B C D E F
942511 XX 942511 sharp end rod 1500 16 - - -
Choose cataloge card:
94251102 (OG) Hot galvanized steel
94251105 (SS) Stainless steel
942521 XX 942521 plunger rod 1500 16 - - -
Choose cataloge card:
94252102 (OG) Hot galvanized steel
94252105 (SS) Stainless steel
942611 XX 94261102 sharp end rod 1500 20 - - -
Choose cataloge card:
94261102 (OG) Hot galvanized steel
94261105 (SS) Stainless steel
942621 XX 942621 plunger rod 1500 20 - - -
Choose cataloge card:
94262102 (OG) Hot galvanized steel
94262105 (SS) Stainless steel
942133 01 942133 header - M12 - - -
Choose cataloge card:
94213301 (OC) Galvanized steel
914005 XX 914005 connector - - 57 30 57
Choose cataloge card:
91400502 (OG) Hot galvanized steel
91400505 (SS) Stainless steel
914013 XX 914013 connector - - 70 50 80
Choose cataloge card:
91401302 (OG) Hot galvanized steel
91401305 (SS) Stainless steel

Get to know our solutions