Szeroka oferta
certyfikowanych produktów

Więcej

Dotacje

unia

Firma Elko Bis Systemy Odgromowe Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw-konkurs horyzontalny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Tytuł projektu  „ Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.”

Celem  projektu  jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez eksport produktów/usług Wnioskodawcy na wybrane zagraniczne rynki

docelowe. Celem Wnioskodawcy jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie usług na rynki zagraniczne oraz dotarcie do jak największej ilości odbiorców, którym będzie mogła

przedstawić swoją ofertę i tym samym zaistnieć w ich świadomości. Dzięki temu zwiększy się udział eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa, co przyczyni się do dalszej

wzmożonej działalności, nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim zagranicą. Firma będzie mogła wypromować swoją markę, co tym samym doda jej prestiżu oraz umożliwi

internacjonalizację i zacieśnienie współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu firma chce również poszerzyć zdolności dostrzegania potrzeb klientów, co dodatnio wpłynie na rozwój i jakość oferowanych usług, wzbogaci doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego, a także da możliwość otwarcia nowych kanałów biznesowych. Firma zamierza zwiększyć swoje zyski ze sprzedaży produktów/usług, co w efekcie przyczyni się do podniesieni konkurencyjności firmy oraz jej silniejszego powiązania z gospodarką międzynarodową. Aby spełnić główne założenie projektu Wnioskodawca zamierza zrealizować szereg celów szczegółowych, na które składają się: wyjazdy na krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wydarzenia związane z branżą firmy – okazja do przyjrzenia się propozycjom konkurencji i do zaprezentowania swojej oferty, promocji marki oraz spotkania z partnerami biznesowymi, co może zaowocować podpisaniem kontraktów i rozpoczęciem sprzedaży. Działania promocyjne i informacyjne – to szansa na pozyskanie nowych klientów i sprzedaż. Promocja będzie się odbywać różnymi możliwymi kanałami.

Planowane efekty : zrealizowanie zakładanych celów projektu, osiągnięcie założonych wskaźników i ekspansja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

co z kolei wpłynie na wzrost rentowności i konkurencyjności firmy. Realizacja projektu i podejmowanie działań rozwoju handlu zagranicznego według profesjonalnie skonstruowanego planu rozwoju da gwarancję trwałego nawiązania współpracy z podmiotami na wybranych rynkach zagranicznych z rezultatem w postaci zawartych kontraktów handlowych.

Wartość projektu: 98 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68 000,00 zł

Informujemy, że ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Programu Go_Global.PL.

Tytuł projektu: Internacjonalizacja grupy produktowej firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.

go_global_2016

Zapytanie ofertowe w ramach programu Go_Global

zapytanie_ofertowe_projekt_go_global_20161-600x600

 

zapytanie_ofertowe0

wynik postepowania

projekt_UE_ElkoBis

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK