Top quality
of certified products

Więcej

We support young talents | 2nd School Math Competition in Klecza Gorna

Dodano: 19.08.2015

Creating a business, the owners of our company are looking into the future, that’s why they invest in future staff of mathematicians and engineers. They believe that the ability to think logically paves the way to success! We therefore support the Mathematical Competition in school in Klecza Gorna – from where comes Mr. Szymon Klaczak the ELKO-BIS co-owner. We congratulate the winners and wish success in the upcoming new school year!

konkurs matematyczny z elko-bis klecza 2015 (1)

konkurs matematyczny z elko-bis klecza 2015 (3)

konkurs matematyczny z elko-bis klecza 2015 (4)

konkurs matematyczny z elko-bis klecza 2015 (5)

konkurs matematyczny z elko-bis klecza 2015 (2)

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK