Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych zasilanych napięciem do 1 kV | Konferencja w Warszawie

Dodano: 06.10.2015

elektroinstalator konferencja z udziałem ELKO-BIS Systemy Odgromowe

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w Warszawie 8. października przez redakcję czasopisma „Elektroinstalator”, w której weźmiemy czynny udział jako słuchacze oraz prelegenci. Naszą firmę zaprezentują Radosław Kohut – dyrektor techniczno-handlowy i Tadeusz Masłowski – inżynier produktu / projektant .

ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych konferencja

„Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych zasilanych napięciem do 1 kV”

9:30 – 9:40 Powitanie uczestników konferencji
9:40 – 10:25 Ochrona przeciwporażeniowa, dr inż. Tomasz Karwat − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • wpływ działania prądu elektrycznego na organizm człowieka, graniczne dopuszczalne wartości prądu i napięcia rażenia
 • rodzaje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • sposoby ochrony przed skutkami porażenia (izolowanie stanowiska, separacja zasilania, ochronne obniżenie napięcia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem samoczynnego wyłączania zasilania – w tym zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych
 • połączenia wyrównawcze, uziemienia
 • plac budowy, gospodarstwa rolne i ogrodnicze, łazienki w budynkach mieszkalnych, kempingi – miejsca wymagające szczególnej ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary ochronne, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • zasady BHP przy eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych

10:30 – 10:50 Ochrona przeciwporażeniowa – prezentacja firmowa
10:55 – 11:40 Ochrona odgromowa, dr inż. Marek Łoboda − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • wyładowania atmosferyczne, kategorie zagrożenia, rodzaje ochrony
 • elementy instalacji piorunochronnej (zwody, przewody odprowadzające i uziemiające, uziomy), budowa instalacji odgromowej
 • pomiary w instalacjach piorunochronnych

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20 Ochrona odgromowa – prezentacja firmowa ELKO-BIS
12:25 – 13:10 Ochrona przepięciowa, dr inż. Tomasz Karwat − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • kategorie i stopnie ochrony przepięciowej
 • elementy ochrony przepięciowej, konstrukcja i przeznaczenie
 • zasady doboru ograniczników przepięć
 • przykładowe aplikacje ochrony przepięciowej w typowych układach sieci zasilającej

13:15 – 13:35 Ochrona przepięciowa – prezentacja firmowa
13:35 – 14:35 Przerwa na lunch
14:35 – 14:55 Pytania i odpowiedzi
14:55 – 15:00 Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36

ZAPISY: Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj!

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl