Najwyższa jakość
certyfikowanych produktów

Więcej

Elko-bis Systemy Odgromowe Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dodano: 16.09.2016

Tytuł projektu: Rozwój Spółki Elko-Bis Systemy Odgromowe poprzez rozszerzenie oferty o nowy innowacyjny produkt

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP ”.

 

W dniu 16 września 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Elko-Bis sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 819 986,00 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 209 824,00 PLN.

 

Przedmiotem projektu jest nabycie linii technologicznej w oparciu o nowoczesne centrum obróbcze CNC, które umożliwi Spółce rozszerzenie oferty o nowy innowacyjne produkt w postaci systemu zwodów wysokonapięciowych.

W efekcie realizacji projektu nastąpi m.in.: wdrożenie nowej linii produkcyjnej, wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, utworzenie nowego miejsca pracy.

Realizacja inwestycji wpłynie na dalszy rozwój Spółki i zaoferowanie innowacyjnego, wysokiej jakości produktu finalnym użytkownikom instalacji odgromowych.

 

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:

– wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;

– wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;

– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Tablica-Unijna-2017

 

Obróć smartfon aby poprawnie wyświetlał treść strony www.elkobis.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. OK